Ваксинацията – новият фундаментализъм

Новини БГ

Масовите ограничения не спасяват обществото от пандемията

Необходимо да се борим за премахването на неравенствата

Една важна колонка в New York Times, написана от функционерите на влиятелната американска НПО ACLU (Американски съюз за граждански свободи), която има претенциите, че е написала на нова етика на COVID-19, се набива в нашите очи. Интересно четиво, не само защото американското тълкуване на „канона за ваксините“ се различава от останалите.

И така, какво ни казват тези защитници на правата на човека? Суверенитетът над тялото не може да бъде абсолютен. „Моето тяло е моя работа“ вече не работи, когато се отнася до някои общи интереси, които се свеждат до много неясни и общо формулирани здравни интереси.

Ваксинацията е защита на „слабите“, „незащитените“ и „малцинствата“. Затова ваксинацията е във висша степен морален акт.

Ваксината не спасява обществото от пандемията, както и маските, а само намалява вероятността от тежко заболяване. И нищо повече. И тук отново се вижда отклонение от екстатичното очакване на спасение, присъщо на периода на зимата-пролетта 2021 г., към пандемията.

Свободата на съвестта и религиозните чувства също не са приети за причина. Защото както си спомняме от по-горе в текста, вашето тяло вече не е ваша работа. Това означава, че абстрактните конструкции като религията, тласкащи човека към идеята за суверенитет над тялото, нямат никакво право да се отклонява въпроса за ваксинацията.

По същия начин работодателите трябва да бъдат освободени от всички свои задължения към своите служители, които са неваксинирани. Или с една дума уволнението на неваксинираните е законен и логичен начин да се избегнат „излишните трудности“ за компанията, като същевременно се зачитат правата на останалите.

И какъв е изводът. В историята с ваксинацията е необходимо да се борим за премахването на всички неравенства, да предоставяме ваксини на малцинствата, да се опитваме да размием границите между богатите и бедните страни и като цяло всички обстоятелства, които създават тези неравенства. Но в страните и обществата, където ваксините са налични, ваксинацията трябва да бъде строго задължителна. Защото само тя защитава личните права и гражданските свободи.

 Източник: Труд