Бивш финансов министър опроверга експертите на промяната

Новини БГ

За първи път в новата ни история бюджетът на страната за следващата година няма да бъде приет в нacтoящaтa. Πopaди тaзи пpичинa щe ce изпoлзвa пpaвилoтo дa ce paзxoдвa 1/12 чacт oт cтapия бюджeт вceĸи мeceц, решиха преговарящите по тема „Финанси“ в рамките на ĸoaлициoннитe разговори. Публичните финанси обаче не са заплати – всеки месец в сметката да влиза една и съща договорена сума.

Според закона, ако миналата година си изхарчил 5 лв. през януари, то този януари ще можеш да изхарчиш също 5 лв., но само ако приходите ти не са по-малко от 5 лв.

Коментар по темата дойде и от бившия финансов министър Петър Чобанов на страницата му във Фейсбук.  Той цитира Закона за публичните финанси и обяснява, че в него 1/12 част от разходите не фигурира.

Ето какво е написал Чобанов:

„Коректно да цитираме Закона за публичните финанси. Там 1/12 част от разходите не фигурира

Чл. 87. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2016 г.)

В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се  отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които  предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила по този закон и одобрените от Министерския съвет със  средносрочната бюджетна прогноза фискални цели“.